Vấn đề ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ ở Việt Nam

Ảnh 1 : GS Lê Thị Quý trình bày tại hội nghị

Ảnh 1 : GS Lê Thị Quý trình bày tại hội nghị

Ngày 30/7/2014, GS,TS Lê Thị Quý, viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển đã đi dự và trình bày tham luận hội thảo “ Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống tội phạm mua bán người và môi giới hôn nhân trái phép với người nước ngoài” tại thành phố Mỹ Tho.
Hội thảo do Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ công an tổ chức với  sự trợ giúp của tổ chức Di cư quốc tế (IOM). Hội thảo đã đưa ra báo cáo tổng quan và các đại biểu đọc tham luận về tình hình buôn bán người, các giải pháp của Việt Nam và triển vọng của tình hình. Bài trình bày của GS Quý về “ Buôn người qua kết hôn giả từ một phân tích xã hội học” đã diểm lại những nghiên cứu xã hội học về vấn đề này từ những năm 1990, đặc biệt là chương trình nghiên cứu đầu tiên của Viện nghiên cứu Thanh niên từ 1997-2000 và cuốn sách “ Vấn đề ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ ở Việt Nam” của TS Lê Thị Quý. Bài trình bày cũng đưa ra các nguyên nhân và giả pháp khả thi để hạn chế nạn buôn người ở Việt Nam.

Ảnh 2 : Tác phẩm đầu tiên về buôn bán phụ nữ tại Việt Nam

Nguồn tin: /ingadnew.org