KAHLIL GIBRAN

(Nhà thơ, nhà triết học, họa sĩ người Lebanon  1883-1931)

(Nhà thơ, nhà triết học, họa sĩ người Lebanon 1883-1931)

                                       
 
    VỀ HÔN NHÂN

Các bạn sẽ ở cùng nhau khi đôi cánh trắng của thần chết quạt tan tác ngày đời của mình.
Đúng thế, các bạn sẽ ở cùng nhau cả trong ký ức im lặng của Th­ượng đế.
Như­ng hãy để trong nơi các bạn đang ở cùng nhau có các khoảng cách.
Và hãy để gió các tầng trời nhảy múa giữa các bạn.
Hãy yêu nhau nh­ưng đừng biến tình yêu thành dây ràng buộc
Mà tình yêu nên là đại d­ương chuyển động giữa đôi bờ của hai linh hồn.
Hãy rót đầy ly nhau như­ng đừng uống chung ly.
Hãy cho nhau bánh nh­ưng đừng ăn chung chiếc bánh.
Hãy cùng nhau mừng vui ca múa nh­ưng nên để mỗi kẻ một mình.
Như­ dây đàn đứng riêng dù rung chung điệu nhạc.
Hãy cho nhau trái tim nh­ưng đừng giao nhau cất giữ.
Vì chỉ bàn tay của Cuộc đời mới có thể chứa đựng trái tim các bạn.
Và hãy đứng cùng nhau nh­ưng đừng đứng quá sát vào nhau:
Vì các cột đền thờ đều đứng một mình.
Và cây sồi với cây hạnh đào không lớn lên trong chiếc bóng của nhau.

                                                                          Bản dich của Nguyễn Ước