Nguyễn Du và con bướm chết trong sách

Nguyễn Du và con bướm chết trong sách
Thông qua hình ảnh con bướm chết trong một trang sách tại thư phòng thơm ngát mùi sách vở của mình, Nguyễn Du muốn nói đến cái niềm say mê với chữ nghĩa, sách vở, cái niềm say mê khiến con người có thể trở nên bạc mệnh trên trang sách, chết khô mà chẳng còn nước mắt để khóc cho văn chương, chữ nghĩa. Đọc thơ mà ngậm ngùi cho kẻ sĩ. Không biết có phải vì thế mà ở một bài thơ khác, ông còn viết một câu buồn thấu tận tâm can : “ mãn giá đồ thư tích tự ngu” ( tích đầy giá sách một chữ ngu)...
Tuy có lúc buồn là thế, vậy mà kẻ sĩ thời nào cũng vậy, vẫn đau đáu với đời, vẫn đóng góp hết mình vì những cái thanh cao, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là một lẽ sống. Kẻ sĩ chân chính là thế.
Xin được giới thiệu bài thơ :
 
Điệp tử thư trung
(con bướm chết trong trang sách) :
 
Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương
Tạ phước phong lưu vị thị cuồng
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương
 
Tạm dịch :
 
Thư phòng từ lâu đã nhiễm hương thơm của sách vở
Từ bỏ vị phong lưu chưa hẳn đã là dại
Mệnh bạc có duyên lưu lại với sách vở
Hồn tàn không có nước mắt khóc văn chương

Tác giả: Tiểu Linh Bảo