Hội thảo khoa học Quốc tế tại Lào

Ảnh : Chí Thiện

Ảnh : Chí Thiện

Ngày 26 đến 28-6-2014, tại thủ đô Viên Chăn, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào đã tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về “Văn hóa và Phát triển theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”. Hội thảo đã tập hợp được nhiều nhà nghiên cứu khoa học có tên tuổi của Việt Nam và Lào tham dự.
Hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về việc phát triển văn hóa và con người ở Việt Nam và Lào. Chủ trì hội thảo, tiến sĩ Khampheuy Panmalaythong, Ủy viên trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội Lào đã phát biểu đề dẫn, gợi ý những vấn đề cần được đặt ra và trao đổi với tại hội thảo.
Các đại biểu Việt Nam tham dự hội thảo gồm có GS Tô Ngọc Thanh, GS Đặng Cảnh Khanh, PGS Phạm Duy Đức, PGS Mai Quỳnh Nam đã phát biểu đưa ra những luận điểm lý luận về vai trò của văn hóa đối với phát triển, nêu lên những bài học kinh nghiệm thực tế của Việt Nam trong quản lý và phát triển văn hóa trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thay mặt cho Viện nghiên cứu Truyền thống và phát triển (TaDRI), GS Đặng Cảnh Khanh đã trình bày bài phát biểu về “phát huy những nhân tố phi kinh tế đối với phát triển”. PGS Phạm Duy Đức, giới thiệu về những điểm mới trong nghị quyết TW 9 về văn hóa ở Việt Nam
Các nhà khoa học Lào đã đưa ra nhiều quan điểm nhấn mạnh tới việc phát huy các giá trị truyền thống để phát triển đất nước. Trong hội thảo, nhiều ý kiến trao đổi tranh luận đã được đưa ra trong không khí học thuật hữu nghị và cởi mở giữa các nhà khoa học Việt Nam và Lào.
                        

Tác giả: Chí Thiện