Bổ nhiệm cán bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tháng 10/2014

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Đoàn chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) vừa có các Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng ban và Phó trưởng ban đối với một số cán bộ thuộc các Ban có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng Trung ương tại cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam.
Cụ thể, bổ nhiệm có thời hạn với các ông, bà : 

1.     Ông Đặng Vũ Cảnh Linh giữ chức Trưởng ban Thông tin và Phổ biến kiến thức;

2.     Ông Lê Thanh Tùng giữ chức Phó trưởng ban Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội;

3.     Bà Nguyễn Thị Kim Quy giữ chức Phó chánh văn phòng,

4.     Bà Dương Thị Nga giữ chức Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế.  

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 20/10/2014.

Tác giả: Pv.