Toàn cầu hóa - cơ hội và thách thức đối với sự Phát triển của Truyền thông Việt Nam

60.000đ

60.000đ

Trong thời đại ngày nay, toan cầu cầu hóa đã trở thành một xu thế khách quan, một quá trình thực tế sống động của thế giới đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực truyền thông đại chúng. Toàn cầu hóa góp phần đánh kể làm cho ngành truyền thông trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển năng động với hình ảnh đặc trưng là các tập đoàn truyền thống hùng mạnh có ảnh hưởng mạnh mẽ khắp toàn cầu. Việt Nam cũng không năm ngoài quy luật tác động của toàn cầu hóa.
Trong thời ký Đổi mới, đặc beietj từ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ngành thông tin - truyền thông đã có sự phát truyển vượt bậc từ cơ sở hạ tầng, từ cơ sở hạ tâng, trang thiết bị, máy móc kỹ thuật đến nguồn nhân lực, đáp ứng ngày càng tốt hơn như cầu thông tin vẩu công chúng. Có thể nói chưa bao giờ thông tin, truyền thông đại chúng lại phát triển sôi động, cuốn hút mọi tầng lớp xã hội tham gia như hiện nay. Tuy nghiên bên cạnh mặt tích cực, mặt trái của toàn cầu hóa cũng dang hằng ngày, hằng giờ tác động trực tiếp đến truyền thông Việt Nam.
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về lĩnh vực này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách "Toàn cầu hóa - cơ hội và thách thức với sự phát triển của truyền thống Việt Nam" của Thạch sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Học viện báo chí và Tuyên truyền. Nội dung sách trình bày khái quát về toàn cầu hóa và sự biến đổi trong cơ cấu hoạt động truyền thông; sự tác động của toàn cầu hóa đối với truyền thông Việt Nam trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực; quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đổi với phát triển truyền thông trong bối cảnh toàn cầu hóa; cả khuyến nghị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển ngành truyền thông.
Xin mời giới thiệu cuốn sách với bạn đọc


Tháng 11 năm 2009                  
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA